HFDlogo3red

Odjel za rani jezični razvoj

   Odjel za rani jezični razvoj od 1999. godine organizira predavanja o temama ranog jezičnog razvoja te jezičnih i govornih poteškoća. Od tada je područje doživjelo pravi znanstveni procvat te se danas temetika predavanja često proširuje srodnim temama, kako bi se obuhvatila sva područja relevantna za osnovni znanstvarni interes Odjela.

   Predavanja održavaju gosti predavači s hrvatskih i stranih sveučilišta, stručnjaci u području. 

   Detaljan popis predavanja prema akademskim godinama dostupan je na internetskoj stranici Laboratorija za psiholingvistička istraživanja (http://bit.ly/NuXQUo).

   Predavanja su se prijašnjih godina održavala u Klubu sveučilišnih nastavnika u Hebrangovoj 8, a posljednjih su godina premještena u prostore Sveučilišta u Zagrebu u Zvonimirovoj 8.

   Od samih početaka Odjel je bio otvoren za različite teme iz područja i tijekom godine slušali smo o raznolikim aspektima jezičnog usvajanja i obrade. Također, posebna je pažnja pridavana predstavljanju novih tema i trendova. Tako su već u početnoj godini rada Odjela obrađivane teme iz područja jezičnog usvajanja koje su i danas aktualne: usvajanje znakovnog jezika te međujezične usporedbe jezičnog usvajanja. I kasnije su godine donijele raznolikost, ali i ciljnu usmjerenost na određeno područje unutar jedne ili dviju godina. Dio bi predavanja, dakle, uvijek bio tematski povezan. Tako je u drugoj godini rada dio je predavanja posvećen dvojezičnosti, a u trećoj smo više slušali o morfologiji u ranom jezičnom razvoju, s posebnim osvrtom na govornika s posebnim jezičnom teškoćama.

   Sljedeće dvije godine obilježavaju predavanja koja prate razvoj jezika ne samo u ranom jezičnom, već u ranom jezičnom razdoblju te u razdoblju školovanja. U šestoj je godini tematika usvajanja jezika u razdoblju školovanja proširena na rano usvajanje drugog jezika. Pri tome se govorilo o dva aspekta, ranom učenju stranih jezika te približavanju službenog jezika dvojezičnim skupinama unutar Hrvatske.
   Dio je izlaganja u sedmoj godini bio posvećen opisima većih jezičnih podsustava u jezičnom usvajanju, primjerice, o usvajanju glagolskog sustava ili padeža, roda i broja.
Uz ostale teme, sljedeće je dvije godine rad Odjela obilježila tematika primjene neuroznanstvenih metoda u proučavanju jezične obrade i jezičnog usvajanja. U to se vrijeme o takvim istraživanjima tek počinjalo govoriti, a danas su ona sastavni dio ovog znanstvenog područja.
   Tematika specifičnosti usvajanja jezika u populaciji Roma obilježila je desetu godinu Odjela za rani jezični razvoj. Također, te i sljedeće godine slušalo se o specifičnostima u jezičnom razvoju različitih razvojnih poteškoća i poremećaja, kao i teškoćama s kojima se susreću slušno oštećene osobe.
   Posljednje dvije godine dio je predavanja posvećen primjeni znanstvenih spoznaja i metoda prvotno razvijenih za istraživački rad u kliničkom radu, kao dio specijalizirane dijagnostike. Sve se više uviđa važnost uključenosti znanstvenih institucija u razvoj dijagnostičkih sredstava i postupaka, pri čemu se kao osnova za njihov razvoj uzimaju rezultati znanstvenih istraživanja.

Voditeljica: prof.dr.sc. Melita Kovačević

Tajnica: Maja Peretić

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2010 Hrvatsko filološko društvo. Sva prava pridržana. Pravne napomene i privatnost 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.